JK:s
PARTYTÄLT

Johny och Kent
Paulsson

G:a Furuhällsvägen 4
531 56 Lidköping

Mob. 0722-106 806
Mob. 0723-01 04 55

JK:S

 

Firman är avregistrerad

 

JK:s Partytält

 

Tält i söne